CONNECOIL, Jukićeva 85 Sarajevo
+387 61 888888

Kako DPF radi?

Kao bilo koji drugi filter, DPF će se vremenom začepiti sa sitnim česticama čađi koje zadržava od izbacivanja u atmosferu.

Međutim, automobilei su napravljeni da moguočistiti DPF tako što ga zagriju I sagorjevanjem pretvore čestice čađi u pepeo, izbacujući ih kao neškodljive čestice.

Ovaj proces se dešava cca. Svakih 450-550 pređenih kilometara, ili jer ste na autoputu ili jer je kompjuterska jedinica za kontrolu motora otpočela tzv. regeneraciju podižući temperaturu u izduvnom sistemu na vještački način.